Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

borowka
20:11
3626 b0f1 420
Reposted fromsoay soay viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
borowka
20:09
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
borowka
20:08
5567 02ee 420
borowka
20:05
Reposted fromjasminum jasminum viaeternaljourney eternaljourney
20:02
20:00
1621 ea64 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney

June 28 2015

borowka
12:43
7803 deb2 420
12:42
9812 395d 420

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viadojenka dojenka

April 20 2015

17:57
17:57
borowka
17:55
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie 
— Tadeusz Różewicz. zm. 24.04.14. Smutno.
Reposted fromzabka zabka viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
borowka
17:53
5271 436c 420
Reposted fromhormeza hormeza viasatyra satyra
borowka
17:53
1692 4db4 420
Reposted fromrol rol viasatyra satyra
borowka
17:52
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viatrawkaaa trawkaaa
17:13
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Witkacy (via nonszalancka-egzystencja)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacrambie crambie
borowka
17:13

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacrambie crambie

April 10 2015

17:29
7011 e20d 420

mimbeau:

Frank Horvat

Couple in a café -  Paris 1960s

Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin
borowka
17:28
6788 904a 420
Reposted fromusual usual viaeternaljourney eternaljourney

January 24 2015

borowka
22:00
1797 569f 420
Reposted fromblueinsane blueinsane viasoko soko
borowka
22:00
9858 6736 420
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl